«Баян даа, турэлхи хэлэмнай!»

Буряад хэлэнэй фестивалиин хэмжээндэ
«Баян даа, турэлхи хэлэмнай!» гэhэн
Агын Буряадай тойрогой hурагшадай дунда
соносхогдоhoн 10-дахи мурысоондэ Амидхашын дунда hургуули 2-дохи hуури эзэлээ. Амаршалнабди!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *